ข้าวห่อสาหร่าย

เนื้อกุ้งและเนื้อปูอัดเน้น ๆ ผสมกับข้าว ห่อด้วยสาหร่ายญี่ปุ่น ทอดจนเหลืองกรอบ แต่ไม่อมน้ำมัน อร่อยได้แบบเต็ม ๆ คำ

มีจำหน่ายแล้วที่ Home Fresh Mart และ Gourmet Market ทุกสาขา