ปลาหมึกวง

ปลาหมึกสดจากทะเลผ่านกระบวนการผลิต หันเป็นวงขนาดพอดีคำ สามารถนำไปทำอาหารได้หลายชนิด สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหาร