ถุงทองกุ้ง

เนื้อกุ้งล้วน ๆ ผสมกับผักและส่วนประกอบอื่นๆ ห่อด้วยแป้งบาง ๆ จนเป็นรูปถุงทองสวยงาม ทอดจนเป็นสีเหลืองทอง กรอบอร่อย กลมกล่อม